LAIDUNKAUDEN LOPPUMINEN JA SEN VAIKUTUKSET HEVOSEEN


Syksyisin laidunkausi loppuu ja hevoset siirretään sisäruokintaan. On kuitenkin syytä muistaa ja huomioida, että laidunkauden lopettaminen tulisi tehdä yhtä harkitusti ja vaiheittain, kuin laitumelle siirtäminen kesän alussa. Laitumella olosta siirtyminen talliin ja sisäruokintaan aiheuttaa muutoksia rehujen koostumuksessa, syömiseen käytettävässä ajassa, hevosen käyttäytymisessä sekä juomisessa. Hyvin suunniteltu laidunkauden lopettaminen vähentää ähkyn riskiä eikä aiheuta turhia terveys- ja hyvinvointiongelmia. 

Hevoset ovat tunnetusti herkkiä ruokinnassa tapahtuville muutoksille. Siitä johtuen tulisi sisäruokintakauteen totuttaminen aloittaa noin kahta viikkoa ennen laidunkauden päättymistä. Totuttamiseen käytettävä ajanjakso antaa suolistomikrobeille mahdollisuuden sopeutua uuden rehun koostumukseen ja ravintoarvopitoisuuksiin. Etenkin jos hevonen on ollut ympäri vuorokauden laitumella, on se saanut myös ison osan vedentarpeestaan laidunruohosta. Sen takia on oleellista varmistaa, että hevoset juovat tarpeeksi myös tallissa heinäruokinnalla ollessaan. 

Tarkkaile hevosen juomista

Hevosilla tulee aina olla raikasta vettä tarjolla ja juoma-astioiden pitää olla puhtaita. Jos käytössä olevien juoma-automaattien virtausnopeus ei ole riittävä (8–10 l/min), on syytä pitää lisäksi myös vesiämpäri karsinassa tai ulkoilualueilla. Huonosti juovalla hevosella tämä voi olla tarpeen, vaikka automaatista tulisikin vettä sopivalla nopeudella. Sen lisäksi voidaan ämpärijuotossa hyödyntää esimerkiksi veteen sekoitettavia Mash-tuotteita, jotka houkuttelevat hevosta juomaan. Hevoset eivät erityisemmin pidä liian kylmästä vedestä.

Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan (Williams et al. 2015) tallissa olevien hevosten juominen lisääntyi huomattavasti laitumella oleviin hevosiin verrattuna. Tämä johtui heinän suuresta kuiva-ainepitoisuudesta, jolloin hevoset eivät enää saaneet vettä karkearehusta. Samalla kuitenkin eritetyn lannan määrä väheni, kuten myös suoliston liikkeet. Lannan kuiva-ainepitoisuus nousi selkeästi, mikä taas kertoo siitä, että hevosen elimistössä ei ollut yhtä paljon nestettä, kuin laiduntaessa. Ei siis ihmekään, että ähkyriski kasvaa suureksi, kun laidunkausi loppuu. 

Huomioi rehujen muuttuneet ravintoarvot

Vuorokauden ympäri laiduntavia hevosia voidaan valmistella sisäruokintakauteen esimerkiksi osalaidunnuksella, jolloin hevoset ovat enää osan päivästä laitumella, ja lopun ajasta tallissa. Väkirehut voi myös viedä laitumelle. Väkirehuruokinnassa on tärkeää muistaa, että rehuannoksen muutokset täytyy tehdä hitaasti ja pienissä erissä! On hyvä huomioida, että laidunnurmi ja heinä eroavat ravintoarvoissa, mistä johtuen esimerkiksi laidunkautena käytetty kivennäinen ei välttämättä enää riitä sisäruokintakaudella. Sen lisäksi heinän vitamiinipitoisuus heikkenee nopeasti korjuun jälkeen, joten hevonen saattaa tarvita vitamiinilisää talvikautena, aina väkirehuannoksesta riippuen. On hyvä myös muistaa, että hevonen on luotu liikkumaan ja liikunnan määrä vähenee huomattavasti, jos hevonen ei enää pääse laitumelle. Rauhallinen liikunta kuitenkin edesauttaa ruoansulatusta ja suoliston liikkeitä ja on täten tärkeä osa hevosen päivittäisiä rutiineja. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisäruokintakauteen siirtymisen vaikutusta hevoseen ei tulisi vähätellä. Mutta kun ruokintamuutokset tehdään vähitellen, samalla varmistaen hevosen vedensaanti ja liikunta, voidaan ähkyriskiä ja terveyshaittoja selkeästi vähentää.

 

 

Williams, Horner, J., Orton, E., Green, M., McMullen, S., Mobasheri, A., & Freeman, S. L. (2015). Water intake, faecal output and intestinal motility in horses moved from pasture to a stabled management regime with controlled exercise. Equine Veterinary Journal, 47(1), 96–100. https://doi.org/10.1111/evj.12238

Hevostietokeskus. (2020). Sisäruokintakauteen siirtyminen. Viitattu 28.8.2022 https://hevostietokeskus.fi/i/ruokinta/ruokintasuunnittelu-ja–kaytannot/sisaruokintakauteen-siirtyminen 

Michelle LüscherKirjoittaja on hevostalouden agrologi (AMK) ja opiskelee parhaillaan maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistolla, pääaineenaan kotieläinten hyvinvointi ja terveys. 

TUOTESUOSITUKSET


Krafft Miner Extra

Tasapainotettu kivennäisainelisä raskasta työtä tekeville kilpahevosille, jos muu karkea- ja…

Krafft Miner Original

Tasapainotettu kivennäisainelisä normaalia työtä tekeville hevosille, jos muu karkea-ja vakirehu ei…

Krafft Miner Summer

Tasapainotettu kivennäisainelisä laiduntaville, tai pääasiassa karkearehua syöville hevosille, jos…

Krafft Sensitive Mash

Kauraa sisältämätön erikoisrehu, joka sisältää omenaa, porkkanaa, hiivaa ja pellavansiementä.…

TWYDIL® HEMOPAR

Nestemäinen täydennysrehu, joka tukee ruoansulatuskanavan toimintaa ja auttaa parantamaan…