HEVOSTEN JUOMINEN


Mikä vaikuttaa vedentarpeeseen?

Hevonen tarvitsee vettä ylläpitääkseen elintoimintojaan ja pysyäkseen terveenä. Elimistöstä poistuu nestettä lannan, virtsan ja hien mukana, mutta vettä haihtuu myös iholta ja hengityksessä. Joutilaana oleva hevonen juo päivittäin noin 5 l per 100 kg elopainoa kohti, eli 500 kg painava hevonen tarvitsee vettä noin 25 l vuorokaudessa. Rasitus, hikoilu, tai korkea lämpötila saattavat jopa kolminkertaistaa veden kulutuksen. Toisaalta kylmät ilmat herkästi vähentävät hevosten juomista, mikä saattaa altistaa niitä terveysongelmille. Imettävien tammojen maidontuotanto lisää vedentarvetta. Varsat ovat erityisen alttiita nestehukalle, joten niiden vedenjuontia tulee tarkkailla. Maitoa juovan, laitumella olevan, 1 kk ikäisen varsan vedentarve on noin 4 litraa vuorokaudessa. 

Tutkimusten mukaan (Freeman ym.) ruokintakäytännöillä on selkeä vaikutus siihen, kuinka paljon hevonen tarvitsee vettä ja miten nesteytys elimistön sisällä muuttuu. Luontaisen laiduntamisen korvaaminen säännöllisillä ruokinta-ajoilla aiheuttaa selkeää nesteen poistumista ja hypovolemiaa, eli veren- tai kokonaisnestemäärän vähenemistä. Myös rehutyypillä on vaikutusta vedensaantiin ja -tarpeeseen, koska karkearehun kuiva-ainepitoisuus määrittää, kuinka paljon vettä rehu sisältää. Kuivaa heinää syövä hevonen tarvitsee vettä enemmän, kuin säilöheinää syövä hevonen. Samoin pelkästään karkearehua syövän hevosen vedentarve on suurempi, kuin karkea- ja väkirehuja syövällä hevosella. 

Mitä nestehukka aiheuttaa?

Liian vähäinen vedensaanti aiheuttaa nopeasti elimistön kuivumisen. Jos elimistössä ei ole tarpeeksi nestettä, ei se voi toimia kunnolla. Nestehukka aiheuttaa nopeasti toiminnallisia häiriöitä hevosen aineenvaihdunnassa sekä ruoansulatuskanavassa. Tämän seurauksena hevosilla havaitaan usein esimerkiksi ähkyjä. Myös heikentynyt suorituskyky kuuluu nestehukan oireisiin. Muita yleisiä oireita ovat ruokahaluttomuus, kuiva lanta, lannan määrän väheneminen ja hevosen apaattisuus.

Paljon hikoilevilla hevosilla on tärkeää huomioida nestehukan aiheuttama elektrolyyttivaje. Etenkin natriumia poistuu runsaasti hikoilun yhteydessä. Natriumin saanti ravinnosta on usein rajallista, mistä syystä sitä on hyvä täydentää rehustuksessa. Elektrolyytit ovat elimistön nesteissä ja veressä esiintyviä, sähkövarauksen omaavia mineraaleja, joiden tehtävänä on säädellä solun sisäistä ja ulkoista nestetasapainoa ja erilaisien signaalien kuljetusta. Elektrolyyttihäiriöt vaikuttavat muun muassa nestetasapainon ylläpitoon, veren happamuuteen ja lihasten optimaaliseen toimintaan. Tutkimusten mukaan (Hyyppä ym.) elektrolyytit nopeuttivat palautumista rankan suorituksen jälkeen ja auttavat ylläpitämänään elektrolyyttikonsentraatiota, kun taas pelkän veden juominen jopa heikentää elimistön elektrolyyttikonsentraatiota. Elektrolyyttivalmisteiden käyttö on siis suositeltavaa, jos ei päivittäisessä ruokinnassa, niin ainakin rankkojen harjoitusten ja kilpailusuoritusten jälkeen, sekä kuumissa sääolosuhteissa. 

Miten optimoida vedensaanti?

Useat tutkimukset (Catalano ym.; Nyman ym.) osoittavat, että hevoset suosivat ämpärijuottoa juoma-automaatien sijaan. Juoma-automaattien kohdalla on tärkeää varmistaa, että juoma-astia on tarpeeksi suuri, veden virtausnopeus on riittävä ja että hevoset osaavat ylipäätään käyttää automaattia. Huonosti automaatista juovalle hevoselle tulisi aina olla tarjolla mahdollisuus juoda myös ämpäristä. Hevoset vähentävät herkästi juomista kylmällä säällä ja säämuutosten aikaan. Vähäisestä juomisesta aiheutuva nestehukka saattaa aiheuttaa ähkyn. Samoin nestevajauksesta johtuvaa ähkyriskiä esiintyy lämpötilan noustessa korkealle. Hevoset eivät pidä kylmästä vedestä, joten juomaveden tulisi aina olla haaleaa. Erityisesti talvella vesi on helposti liian kylmää, jolloin on hyvä tarkistaa varsinkin juoma-automaattien veden lämpötila.

On tehty useita tutkimuksia hevosten juomisesta. Esimerkiksi on tutkittu hevosten mieltymyksiä juoma-astioiden väriä kohtaan, mutta tutkimustulokset ovat vaihtelevia. Ei siis tiedetä, juovatko hevoset ennemmin tummista vai vaaleista ämpäreistä, tai suosivatko ne sinisen sävyisiä ämpäreitä ja välttävät keltaisia ja punaisia astioita, mutta selvää on, että juomaämpäreiden ja -automaattien tulee aina olla puhtaita ja veden tuoretta (Catalano ym.; Davis ym., Yildrim ja Yildiz). Lisäksi juoma-astian pitää olla tarpeeksi suuri, jotta hevonen mahtuu kunnolla juomaan siitä. Ämpärijuotossa voidaan hyödyntää myös erilaisia mash-valmisteita, joilla vedestä saadaan hevoselle maittavampaa. Hevosen juomista ja nestetasapainoa on syytä tarkkailla päivittäin. Kun nestevajaukseen päästään puuttumaan ajoissa, pienenee hypovolemian riski.

Michelle LüscherKirjoittaja on hevostalouden agrologi (AMK) ja opiskelee parhaillaan maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistolla, pääaineenaan kotieläinten hyvinvointi ja terveys. 

LÄHTEET   SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS ry. (15.3.2018). Hevosen juomaveden tarve. https://hevostietokeskus.fi/i/talliymparisto/vesitalous/hevosen-juomaveden-tarve  FREEMAN, D. E. et al. (2021) Effect of feed deprivation on daily water consumption in healthy horses. Equine veterinary journal. [Online] 53 (1), 117–124.  ROBERT, C. et al. (2010) Hydration and electrolyte balance in horses during an endurance season: Fluid and electrolytes in endurance horses. Equine veterinary journal. [Online] 4298–104.  HYYPPÄ, S. et al. (1996) Restoration of water and electrolyte balance in horses after repeated exercise in hot and humid conditions. Equine veterinary journal. [Online] 28 (S22), 108–112.  NYMAN, S. & DAHLBORN, K. (2001) Effect of water supply method and flow rate on drinking behavior and fluid balance in horses. Physiology & behavior. [Online] 73 (1), 1–8. BIZHGA, S. et al. (2017) Frequency of Colic Episodes in the Horses in Albania. Albanian journal of agricultural sciences. 16 (1), 33–.  KAYA, G. et al. (2009) Risk factors of colic in horses in Austria. Journal of animal physiology and animal nutrition. [Online] 93 (3), 339–349.  DAVIS, A. T. et al. (2017) Effect of bucket color on water intake in horses. Journal of equine veterinary science. [Online] 52106–106.  CATALANO, D. N. et al. (2019) The Effect of Goldfish (Carassius auratus) on Water Quality in Horse Stock Tanks. Journal of equine veterinary science. [Online] 7973–78.YILDRIM, F., & YILDIZ, A. (2020). Water bucket colour preferences in horses. Austral journal of veterinary sciences, 52(2), 49-54.

TUOTESUOSITUKSET


ELECTRO Horse

Täydennysrehu, joka on suunniteltu kompensoimaan kovan hikoilun jälkeistä elektrolyyttikatoa. Sopii…

Krafft Electrolytes Pro

Korjaa useiden tärkeiden elektrolyyttien puutteen esimerkiksi ripulin ja voimakkaan hikoilun…

Krafft Sensitive Mash

Kauraa sisältämätön erikoisrehu, joka sisältää omenaa, porkkanaa, hiivaa ja pellavansiementä.…

TWYDIL® ELECTROLYTES

Tehokkaita elektrolyyttejä jauhemuodossa. Tuote sopii päivittäiseen käyttöön. KÄYTTÖ Tukee…