KAVIOIDEN TERVEYS


Tunnemme kaikki ilmaisut ilman kavioita ei ole hevosta, ja että hevosilla on yhteensä viisi sydäntä: yksi rinnassa ja neljä kavioissa. Nämä sanonnat korostavat hyvin sitä, kuinka tärkeä osa hevosten elämää kaviot ovat. Hevosten omistajat myös panostavat kavioiden hoitoon ja hyvä niin. Kavioterveys vaikuttaa hevosten hyvinvointiin ja terveyteen monella tavalla. Se on myös suorassa yhteydessä hevosten suorituskykyyn.  

Kavioiden terveyteen liittyvät ongelmat ovat yleisin syy hevosten ontumiselle. Hevoset voivat kärsiä muun muassa kavioiden huonosta laadusta, kavioiden lohkeilusta ja halkeilusta, sekä sädemädästä. Yksi kriittisimmistä kaviosairauksista on kaviokuume. Kavio-ongelmat eivät koske pelkästään nykyhevosia, vaan myös niiden villejä lajitovereita. Modernit pito-olosuhteet ja kengittäminen tuovat kuitenkin omat haasteensa kavioiden luontaiselle toiminnalle ja terveydelle.

Kavioiden rakenne ja toimintamekanismi

Hevosen kaviossa on sarveisseinämä ja martokavio. Kavioluu sijoittuu kavion sarveiskupin sisään ja se määrittää myös kavion muodon. Kavio kasvaa noin yhden senttimetrin kuukaudessa nuorilla ja terveillä hevosilla. Vanhemmilla yksilöillä kavioiden kasvu on hitaampaa, mistä johtuen kavio-ongelmien parantuminen ja niistä toipuminen voi kestää pitkiäkin aikoja. Poikkeuksena ovat pienet varsat, joilla kavioiden kasvu on nopeampaa. Sen takia kavioiden ja jalkojen virheasennot tulee korjata mahdollisimman nuorella iällä ja riittävän aikaisin. 

Hevosten kaviot laajenevat osuessaan maahan. Laajenemisen kautta hevosen ruumiinpaino jakautuu suuremmalle alalle ja kavio vaimentaa liikkeestä aiheutuvia iskuja. Hevosten kengät ja naulaamistekniikka vaikuttavat oleellisesti kavion kykyyn laajentua. Kavion pohjassa oleva säde toimii myös iskunvaimentimena, mutta sen tärkein tehtävä on ylläpitää kavion verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Suurin osa kaviossa olevasta vedestä tulee siihen virtaavasta verestä. Säteessä sijaitseva hermosto toimii myös viestinvälittäjänä aivoille. 

Kaviot voivat olla kuivat, lohkeilevat tai halkeilevat. Hevosten seisottaminen vedessä ei lisää kavioiden kosteutta, päinvastoin se saattaa jopa kuivattaa niitä lisää. Terve ja toimiva säde mahdollistaa kavion hyvinvoinnin ja kasvun. Säteen toiminnan parantuminen voi auttaa myös kavioiden lohkeiluun tai halkeiluun, joskin ne usein ovat oire jostain laajemmasta kavio-ongelmasta, joka voi johtua epätasapainoisesta painonjakautumisesta tai ravinnollisista puutoksista.

Hevosten kaviot laajenevat osuessaan maahan. Kuva Heidi Lammi

Kavioiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä

Kavioiden terveyteen vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi tarhojen ja ulkoilualueiden pohjat, oikeanlainen kengitys sekä jalostukselliset tekijät. Tärkeää on huolehtia myös sopivasta, hevosen tarpeet kattavasta ruokinnasta. Kavio-ongelmat voivat johtua yhdestä tekijästä, kuten huonosti sijoitetusta naulasta tai esimerkiksi kiven päälle astumisesta, mutta suurimmaksi osaksi ongelmat ovat useiden tekijöiden summa. Niiden alkuperä liittyy usein hevosten pito-olosuhteisiin. 

Märät ja mutaiset tarhat sekä ulkoilualueet ovat Suomessa jokavuotinen haaste, mutta ne eivät aiheuta sädemätää, vaikka niin usein luullaan. Virtsasta ja lannasta huonosti puhdistettujen karsinoiden ja tarhojen tiedetään nykyään olevan ensisijaisia taudinaiheuttajia. Sädemätä johtuu sienitulehduksesta, joka voi levitä laajalti kavioon, aina valkoviivaan asti. Terveissä ja hyvin hoidetuissa kavioissa on luonnollinen tautientorjuntamekanismi, joka estää tulehdusten syntymistä. Paras tapa tukea kavioiden terveyttä onkin huolehtia hevosten pitoalueiden ja kavioiden puhtaudesta päivittäin. Ammattitaitoinen vuolu ja kengitys ovat avainasemassa kaivoterveyttä ajatellen, mutta myös ruokinalla tiedetään olevan suuri merkitys kavioiden terveyteen. Erilaisten kaviorasvojen ja -öljyjen toiminnasta kavio-ongelmien parantamisessa ei ole selkeää tieteellistä näyttöä.

Michelle LüscherKirjoittaja on hevostalouden agrologi (AMK) ja opiskelee parhaillaan maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistolla, pääaineenaan kotieläinten hyvinvointi ja terveys. 

LÄHTEET Behnke, R. (2018). Numerical time‐domain modelling of hoof–ground interaction during the stance phase. Equine Veterinary Journal, 50(4), 519–524. https://doi.org/10.1111/evj.12782 Clayton, H., Gray, S., Kaiser, L., & Bowker, R. (2011). Effects of barefoot trimming on hoof morphology. Australian Veterinary Journal, 89(8), 305–311. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.2011.00806.x Holzhauer, M., Bremer, R., Santman-Berends, I., Smink, O., Janssens, I., & Back, W. (2017). Cross-sectional study of the prevalence of and risk factors for hoof disorders in horses in The Netherlands. Preventive Veterinary Medicine, 140, 53–59. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.02.013 Suomen Hevostietokeskus r.y. (2016). Hevosen jalka- ja kaviorakenne  https://hevostietokeskus.fi/i/terveys/anatomia-ja-fysiologia/hevosen-jalka--ja-kaviorakenneViitattu 13.3.2023 Thirkell, J., & Hyland, R. (2017). A Preliminary Review of Equine Hoof Management and the Client–Farrier Relationship in the United Kingdom. Journal of Equine Veterinary Science, 59, 88–94. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2017.10.005 University of California, Davis. (2019). HorseReport – The hoof health issue. https://ceh.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk4536/files/inline-files/Horse_Report_Fall_2019_web.pdf  Viitattu 13.3.2023

TUOTESUOSITUKSET


HOOF Protect

Hevosen kavioiden hoitoon suunniteltu balsami. Sisältää laadukkaita, aktiivisia ainesosia, jotka…

Krafft Hoof Support

Tasapainoinen yhdistelmä tärkeitä ainesosia, jotka parantavat kavioiden koostumusta, edistävät…

OVER Hoof Oil

Korkealuokkainen öljy kavioiden hoitoon. Öljy antaa kavioille terveen ulkonäön ja vähentää…

TWYDIL® HOOFCARE

Kavioiden hyvinvointiin, tukemaan kavion luonnollista kasvua sekä helpottamaan ärtyneisyyttä…